Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Benutting visquota 2017

vrijdag 25 augustus 2017

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de belangrijkste quota. Peildatum is 124 augustus 2017, dit zal betekenen dat het de aanvoer betreft tot en met week 32 van dit jaar.

 

In de cijfers 2017 is nog niet verwerkt de 10 % bij de soorten tong, schol en Noorse kreeft die meegenomen worden uit 2016. (In de cijfers 2016 zitten wel de soorten waarvan 10 % uit 2015 is meegenomen).

Ter vergelijking ook het overzicht van de benutting van de quota per 25 augustus 2016, dat is eveneens de aanvoer tot en met week 32.

 

 

2017

2016

 

( 24-08-2017)

( 25-08-2016)

Vissoort:

Quotum:

Vangst:

Benutting:

Quotum:

Vangst:

Benutting

Tong

11.465

5.788

50 %

10.366

5.351

52 %

Schol

50.203

20.658

41 %

57.505

20.025

35 %

Kabeljauw

2.530

305

12 %

2.379

784

33 %

Wijting

822

448

54 %

648

388

60 %

Tarbot/Griet

2.613

1.808

69 %

2.493

1.781

71 %

Schar/bot

0

0

0 %

11.421

2.836

25 %

Tongschar

704

182

26 %

789

259

33 %

Langoustines

1.119

1.105

99 %

1.373

996

73 %

Rog

215

144

67 %

188

150

80 %

 

PO-maatregelen:

In 2017 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

PAP-regeling schol:
Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 500 ton mag in de 4-weekse periode week 33 t/m 36 maximaal 110 ton schol aanvoeren,
Een vaartuig met een basiscontingent schol van 500 tot 1.000 ton mag in de 4-weekse periode week 33 t/m 36 maximaal 127 ton schol aanvoeren,
Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 1.000 ton mag in de 4-weekse periode week 33 t/m 36 maximaal 143 ton schol aanvoeren.

Rog: De maximaal aan te voeren hoeveelheid per vaartuig per week of reis langer dan 7 dagen is door de PO’s vastgesteld op 125 kg doodgewicht. De minimum maat is 55 cm. Aanvoer van rog kleiner dan 55 cm en/of meer dan 125 kg is verboden en de PO’s hebben een extra heffing van € 5,00 per kg ingesteld voor overtredingen. Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.

Tarbot, griet: De maximaal aan te voeren hoeveelheid tarbot/griet per vaartuig per week of reis langer dan 7 dagen is door de PO’s vastgesteld op 1.000 kg doodgewicht. Voor deze soorten geldt ook een minimum aanvoermaat van 32 cm (verbod op aanvoer van tarbot VI < 500 gram, griet III < 400 gram). Bij aanvoer van meer dan 1.000 kg en/of kleiner dan 32 cm/500 gram-tarbot en kleiner dan 32 cm/400 gram-griet wordt een heffing van € 10,00 per kg toegepast. Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.

Tongschar: voor tongschar geldt een minimum maat van 25 cm waarbij de tongschar van 25 – 27 cm moet worden gesorteerd in een aparte klasse: tongschar IIIb of tongschar IV.

Noorse kreeft: Noorse kreeft valt enerzijds onder Aanlandplicht maar tegelijk mogen ondermaatse Noorse kreeft gediscard worden onder deminimis-regeling, dus feitelijk is er niets gewijzigd t.o.v. vorig jaar. Verder: max. 10% kreeftstaartjes per aanlanding.

Zeebaars; Minimum maat voor zeebaars voor alle vlootsegmenten is 42 cm. Gerichte visserij op zeebaars met sleepnetten en staandwant is verboden. Vaartuigen met gesleepte vistuigen (waaronder boomkor, twinrig, borden en fly shoot) mogen vangsten van zeebaars aan boord houden mits deze vangsten per dag niet meer bedragen dan 3 % van het gewicht van de totale vangst. De totale vangst aan zeebaars mag per maand niet meer bedragen dan 400 kg. Nederlandse handlijn- en staandwant-vissers zijn in 2017 alleen gerechtigd zeebaars aan te voeren, wanneer zij hiervoor van RVO een vismachtiging zeebaars hebben ontvangen. Daartoe gerechtigde handlijnvissers mogen op jaarbasis maximaal 10.000 kg zeebaars aanvoeren. Staandwant-vissers mogen per maand maximaal 250 kg zeebaars aanvoeren.

Sluitingen: op dit moment geen.

← Overzicht