Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

PAP-regeling schol ongewijzigd voortgezet

vrijdag 25 augustus 2017

De PAP-commissie schol volgt de aanvoer en marktontwikkelingen van schol in Nederland en de landen rond de Noordzee. De aanvoer van de afgelopen periode zag er, in vergelijk met dezelfde periode vorig jaar, als volgt uit:

Aanvoer en prijsvorming schol in Nederland

 

2016

2017

weeknr.

Aanvoer

Gemiddelde prijs

Aanvoer

Gemiddelde prijs

27

1.269 ton

€ 1,64

1.129 ton

€ 1,92

28

1.297 ton

€ 1,70

951 ton

€ 1,91

29

1.308 ton

€ 1,65

1.041 ton

€ 1,92

30

1.151 ton

€ 1,54

973 ton

€ 2,00

31

774 ton

€ 1,67

818 ton

€ 2.02

32

841 ton

€ 1,79

909 ton

€ 1,97

33

1.232 ton

€ 1,72

926 ton

€ 1,94

 

De PAP-schol-commissie heeft besloten de huidige regeling van 110 % te continueren waardoor de regeling voor de 4-weekse periode, die maandag 14 augustus jl. is ingegaan en geldt voor de weken 33 t/m 36, er als volgt uitziet:

  • Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 500 ton mag in de 4-weekse periode week 33 t/m 36 maximaal 110 ton schol aanvoeren,
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van 500 tot 1.000 ton mag in de 4-weekse periode week 33 t/m 36 maximaal 127 ton schol aanvoeren,
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 1.000 ton mag in de 4-weekse periode week 33 t/m 36 maximaal 143 ton schol aanvoeren.

De regeling 2017 kent 2 aanvullende bepalingen om de flexibiliteit te vergroten.

Een vaartuig dat een deel van het jaar gericht op schol vist (bijvoorbeeld een pulser die omschakelt naar scholvisserij) wordt gedurende maximaal 16 weken (4 perioden van 4 weken) ingedeeld in de naastliggende hogere categorie. Een contingenthouder tot 500 ton in de categorie 500 – 1.000 ton; een contingenthouder 500 – 1.000 ton in de categorie > 1.000 ton.

Ook wordt het een vaartuig toegestaan om de aanvoerregeling van drie 4-weekse perioden samen te voegen tot een kwartaal-contingent. De visser mag zelf bepalen wanneer hij deze periode invult. In deze periode mag per week niet meer aangevoerd worden dan 40 ton. Opgave of hier gebruik van gemaakt wordt en welke periode dient het lid door te geven aan de PO.

Vaartuigen die gebruik willen maken van één van bovenstaande bepalingen dienen dit vooraf aan de PO te melden.

Bovenstaande regelingen gelden ook voor de visserij in het Skagerrak. Vaartuigen die bovengenoemde maximale hoeveelheid voor de 4-weekse periode overschrijden worden geconfronteerd met een extra heffing van € 1,00 per kg schol.

← Overzicht