Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Groot meetprogramma tussen Ameland en Terschelling van start

vrijdag 25 augustus 2017

Op 29 augustus start tussen Ameland en Terschelling een vijfweeks  meetprogramma om de wisselwerking  tussen wind, golven, zandverplaatsing en bodemleven in kaart te brengen. Deze kennis is nodig om te bepalen hoe het Nederlandse Kustbeleid vanaf 2020 wordt ingericht, om ons land te beschermen tegen zeespiegelstijging.

Op de zeebodem in het Amelander Zeegat staan van 29 augustus tot en met 3 oktober vijf stalen frames met meetapparatuur. De frames zijn gemarkeerd met kardinale betonning en gele bijzondere markering. Geadviseerd wordt om 200 meter afstand van de markering aan te houden. Meerdere onderzoeksschepen meten de bodemligging, stroming, de hoeveelheid zand en slib in het water en het bodemleven. De onderzoekers van Rijkswaterstaat, universiteiten en Deltares die werken aan het project, verblijven in de onderzoeksperiode in Buren op Ameland. 

 

De informatie is input voor de onderzoeksprojecten Kustgenese 2.0 en SEAWAD. Kustgenese 2.0 is een project van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit project geeft antwoord op de vraag hoe we de Nederlandse kust ook in de toekomst op een duurzame, ecologisch verantwoorde manier met zand kunnen onderhouden en hoeveel zand daarvoor op welke plekken nodig is. SEAWAD is een gezamenlijk project van de universiteiten Delft, Utrecht en Twente.

 

← Overzicht