Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Vragen over meldingsplicht in Denemarken

vrijdag 25 augustus 2017

Er lijkt enige onduidelijkheid te bestaan over een vorig jaar ingevoerde nieuwe regel bij aanlanding in een Deense haven. Hierover heeft VisNed de leden in de nieuwsbrief van 28 april jl. geïnformeerd. Om verwarring te voorkomen laten wij het destijds gepubliceerde bericht, voor wat betreft de informatie over Denemarken, hieronder nogmaals volgen:

Deze week zijn de eerste Nederlandse vaartuigen begonnen met de visserij in het Skagerrak. Ook is er veel belangstelling om in de Noorse zone te vissen. Voor de visserij in beide gebieden gelden aanvullende regels.

Voor het Skagerrak is belangrijk dat elk vaartuig zich stipt houdt aan de vangst-hoeveelheden, toegewezen door de eigen PO. Verder geldt het volgende bij aanlanding in een Deense haven (ook voor Noordzee):

Bij binnenkomst van een Deense haven moet naast een E-catch-melding aan NVWA/Deense inspectiedienst en aan de havenautoriteiten ook een melding van aankomst en vertrek gedaan worden aan de Douanedienst. Dit houdt verband met verscherpt toezicht van douane en immigratiedienst. Deze melding moet 24 uur voor aanlanding gedaan worden via de website: https://nswlogin.safeseanet.dk/vpn/tmindex.html

Indien dit niet vanaf de kotter gedaan kan worden dient de walschipper of andere vertegenwoordiger van de kotter dit te doen. Voordat kan worden ingelogd dient men zich eerst te registreren. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met Jurie Romkes van het VisNed-secretaraat: jromkes@visned.nl

De bepalingen voor visserij in de 12-mijlszone (verbod voor boomkor groter dan 300 PK) gelden ook in het Skagerrak. Namelijk: de zone binnen twaalf mijl van de westkust van Denemarken van 57°00' noorderbreedte naar het noorden tot de vuurtoren van Hirtshals, gemeten vanaf de basislijnen. Dit geldt dus voor het hele gebied tussen Hanstholm en Hirtshals. Alleen ten oosten van de vuurtoren van Hirtshals mag tot 4 mijl uit de kust gevist worden.

Tijdens de visserij in het Skagerrak gelden niet de aanvullende maatregelen (maximale hoeveelheid per reis en verhoogde minimum maat) voor tarbot-griet en rog die door de CVO wel afgekondigd zijn voor de visserij in de Noordzee. Oproep is wel om goede registratie van in welk gebied wat gevangen is om verwarring te voorkomen.

Op dit moment is Jurie met vakantie. Bij vragen of hulp kunnen de leden daarom contact opnemen met David Ras: T 0527 – 684141 E: dras@visned.nl

← Overzicht