Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

LET OP: Analoge kanalen marifoon blijven voorlopig in ge-bruik. Check uw apparatuur na elke update!

vrijdag 25 augustus 2017

Het gebruik van de analoge kanalen voor de marifoon blijft mogelijk tot 2024. Dat blijkt uit een gezamenlijk schrijven van o.a. ILenT, EZ en de Kustwacht aan de maritieme sector. Gedurende deze transitieperiode dienen zeevarenden steeds na te gaan of hun marifoon nog goed functioneert na updates van hun systeem.

Door dit besluit blijft de Nederlandse overheid dus gewoon de analoge functionaliteit van de betreffende VHF-frequenties gebruiken tot 1 januari 2024. Het heeft geen zin deze buiten gebruik te stellen op schepen terwijl de infrastructuur voor het gebruik van digitale kanalen aan de landzijde nog niet klaar is, zoals nu het geval.

Probleem is dat sommige fabrikanten en onderhoudsdienstverleners per 01-01-2017 zijn overgegaan tot het vervangen van analoge functies door digitale functies voor de betreffende kanalen. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden, omdat in Nederland de analoge functies nog gewoon werkzaam zijn. Zeevarenden dienen dus goed in de gaten te houden of de analoge functionaliteit na updates van de VHF-installatie aan boord nog beschikbaar is en dienen contact op te nemen met leveranciers als dit niet het geval is.

Het efficiënt werken van het scheepvaartverkeer vereist standaardisatie van het gebruik van radiofrequenties wereldwijd. De frequenties die gebruikt worden voor maritieme radiocommunicatie worden gereguleerd door de Internationale Telecom Unie (ITU) en worden regelmatig besproken en goedgekeurd tijdens periodieke Wereld Radiocommunicatie Conferenties (WRC’s). De ontwikkeling van nieuwe technologie kan een verandering in het gebruik van radiofrequenties vereisen. De ITU Radiovoorschriften voorzien in internationale toewijzing van kanalen in gebruik voor VHF-radiocommunicatie tussen wal en schip.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: https://puc.overheid.nl/nsi/doc/PUC_86954_14/

← Overzicht