Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

VisNed en Franse visserijorganisaties gaan intensiever samen optrekken

vrijdag 25 augustus 2017

Donderdag 24 augustus spraken Pim Visser, Geert Meun en de goed Franssprekende Jurgen Batsleer in Stellendam met bestuurders van de visserijorganisaties in het Noorden van Frankrijk en Normandië. Er werd gesproken over Brexit, Gesloten Gebieden, Aanlandlicht en Pulsvisserij. Ondanks de taalbarrière was er wederzijds begrip en erkenning dat we meer en intensiever samen moeten optrekken. Omdat we dan (samen) sterker staan! Na het Brexitgesprek in Brussel, dat eind april op initiatief van de Gemeente Urk was georganiseerd, is er een goed contact ontstaan met de Fransen.

Brexit en Natura 2000

Om te beginnen spraken we uiteraard over de Brexit. We zijn het volledig eens dat we alle argumenten inzake Brexit moeten bundelen en inbrengen. Dat maakt ons allebei sterker. De Fransen zitten dicht bij het vuur, omdat de EU-onderhandelaar een voormalig Frans Minister van Landbouw is. Ook hebben de Fransen goede ijzers in het vuur, denk aan de ook voor Engeland heel belangrijke visserij op St. Jacobschelpen in de Seinebaai.

Ook hebben we een gezamenlijk belang, omdat Nederlandse en Franse fly shooters (inmiddels) gebroederlijk naast en met elkaar in Het Kanaal vissen. En de Franse collega’s vissen ook in de Noordzee. Bijvoorbeeld op de Klaverbank zijn Franse fly shooters actief. Dat bracht ons op het tweede onderwerp: De beperkende maatregelen die Nederland vanwege Natura 2000 daar wil treffen. Die maatregelen raken de Franse vissers direct.

Aanlandplicht

Ook over de aanlandplicht zijn we het roerend met elkaar eens. Die is onwerkbaar en moet vervangen worden door een werkbare regeling. Daarover gaan we gezamenlijk verder in gesprek. In het kader van de NW Wateren AC en de Noordzee AC. Maar ook in ons gezamenlijke Franse, Duitse en Nederlandse netwerk in het Europees parlement. We hebben vergelijkbare kennis en veelal dezelfde kennissen.

Door in Brussel goed samen op te trekken zijn we krachtiger en effectiever. Dat kan ook, want we streven hetzelfde doel na: een duurzame en winstgevende visserij, waar vissers weer trots zijn op hun vak en plezier beleven in hun werk. De informele contacten van de Fransen met EMK en de actie die EMK eind mei in Brussel heeft georganiseerd hebben op de Franse collega’s indruk gemaakt!

Pulsvisserij gevoelig maar bespreekbaar

De sfeer in het gesprek was zo goed, dat we ook heel open met elkaar over pulsvisserij hebben gesproken. Van Franse zijde werd beaamd dat er geïnnoveerd moet worden. De nieuwbouw van Franse fly shooters laat zien dat ook de Fransen daar serieus mee aan de slag zijn. Een visserij die eerst verketterd werd, is nu door een aantal vissers omarmd. Dat laat onverlet dat er veel weerstand tegen puls is bij een deel van de Franse vissers.

De taalbarrière is daarbij een belangrijke hinderpaal. Alle rapporten over puls zijn immers in het Nederlands of het Engels. Alles staat of valt bij goed informeren. Daarom spraken we af het gesprek voort te zetten en Franse vissers die meer willen weten uit te nodigen voor een bijeenkomst en om mee te gaan met een pulskotter.

We spraken ook over het alternatief voor puls: terugkeer naar de boomkor. Dat kon ook voor Franse vissers weleens vervelend uitpakken. Met de boomkor zouden we immers eventueel in VIId kunnen gaan vissen en met puls niet!  Terugkeer naar de boomkor zou dus kunnen betekenen dat we VIId quotum verwerven en in het gebied waar nu geen Nederlandse pulskotters komen met een aantal boomkorschepen aan de slag gaan. Daar wordt niemand blij van: zeker de Franse fly shooters en staandwantvissers niet!

Wordt vervolgd…

We concludeerden na twee uur overleg dat het gesprek wederzijds als erg positief is gewaardeerd. Vooral ook omdat de onderlinge sfeer goed was. We constateerden ook dat er veel onderwerpen zijn die een verdere gezamenlijke gedachtewisseling waard zijn. Daarom spraken we af dat we dit soort gesprekken vaker zullen houden. Binnenkort reizen we met een kleine delegatie naar Boulogne voor een vervolggesprek.

← Overzicht