Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Onderzoeksreizen met TX94 voor maaswijdtevergelijking afgerond

vrijdag 25 augustus 2017

Nationaal en internationaal zijn er discussies over de selectiviteit van de 80mm tongvisserij. NGO’s en beleidsmakers wijzen op de impuls vanuit de aanlandplicht om meer selectief te vissen waarbij ze veel voordelen (afname discards) zien bij een verhoging van de minimum maaswijdte. VisNed tracht aan de hand van maaswijdtevergelijking een reële inschatting te maken van de ecologische (minder ondermaatse vis) en economische (minder maatse vis) effecten. 

In het EFMZV-project Best-practices II (BPII) zijn in samenwerking met Wageningen Marine Research (WMR) twee selectiviteitsreizen uitgevoerd. Tijdens deze reizen werd aan bakboord (of stuurboord) met het gebruikelijke 80mm tuig gevist en tegelijkertijd wordt aan de andere kant gevist met 90mm. Deze reizen zijn een herhaling van de maaswijdteproeven zoals die in 2007 door WMR in samenwerking met de sector zijn uitgevoerd voor de boomkor. Echter, nu hebben we gebruik gemaakt van overkuilen. Hierdoor kon de gehele vangst van tong en schol doorgemeten worden zodat de selectiviteitsparameters voor de pulsvisserij in kaart gebracht konden worden. Binnen de twee reizen is voornamelijk naar tong en schol gekeken om zo een concreet antwoord te geven op de vragen:

1)       Wat verlies je aan marktwaardige tong

2)       Hoeveel minder ondermaatse schol vang je

3)       Wat is op korte en lange termijn de economisch impact van vergroting maaswijdte?

VisNed verwacht, zoals het eerdere onderzoek met de boomkor reeds uitwees, dat de selectiviteitwinst (verlies aan discards) beperkt is en de economische verliezen (verlies aan marktwaardige tong) groot zijn. Hoewel de eerste resultaten ook in deze richting wijzen, verwachten we dat WMR het eindresultaat aan het eind van dit jaar kan presenteren. Beide reizen zijn door de TX94 uitgevoerd. VisNed wil de gehele bemanning graag bedanken voor hun enorme inzet en medewerking aan dit belangrijke onderzoek. 

← Overzicht