Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Hoe verder met discardsban? Noordzee AC werkt aan prak-tisch uitvoerbaar advies met draagvlak

vrijdag 25 augustus 2017

Continu streven naar verbeteren van selectiviteit is uitgangspunt van visserijbeleid, ook voor VisNed. Dat hoort bij het duurzaam voeden van een groeiende wereldbevolking met prachtige wild gevangen vis. Maar de vertaling van dat streven naar de dagelijkse praktijk is niet eenvoudig. In deze eerste nieuwsbrief na de zomer zetten we daarom weer even op een rijtje waar het ook alweer om gaat.

In 2013 werd, tegen het advies van VisNed en vele anderen in, de aanlandplicht als verduurzamingsmaatregel ingevoerd. Een theoretische oplossing, die – laten we dat maar weer eens benadrukken - in de praktijk niet uitvoerbaar, niet naleefbaar en niet handhaafbaar is gebleken. Die onwerkbaarheid is aan iedereen die er mee te maken heeft inmiddels wel duidelijk.

Tegelijkertijd is die aanlandplicht wel keiharde wetgeving. De eerstkomende mogelijkheid tot correctie is er pas in 2022. Tot die tijd moet er een oplossing gevonden worden. Tegelijk moet nagedacht worden en richting worden gegeven aan gesprekken over plannen voor na 2022.

VisNed heeft die discussie een motto gegeven: “van onwerkbare aanlandplicht naar werkbare discardsban”. Het advies van de Noordzee AC werkt ook langs die lijn en moet handreikingen doen voor oplossingsrichtingen. In de focusgroep van de Noordzee AC levert VisNed de Nederlandse inbreng, via Geert Meun en Pim Visser

 

Samen met NGO’s

In de Noordzee AC werken de vertegenwoordigers van visserijorganisaties samen met de internationale NGO’s. Doel is om tot een advies te komen dat in gezamenlijkheid wordt gegeven. Dat betekent dat er compromissen gesloten moeten worden. Over het doel, verduurzaming van visserij en het voeden van de wereldbevolking, is iedereen het eens.

Maar de manier waarop verduurzaamd moet worden en het tempo waarin, daarover verschillen de meningen. Ook is er vaak groot verschil van inzicht in wat praktisch haalbaar is en wat niet.

Zo is er bij NGO’s nog steeds weinig erkenning voor het feit dat er visserijen zijn, zoals die op Noorse kreeftjes en op Tong, die onvermijdelijk discards opleveren. Sommige NGO’s blijven maar roepen dat het discardspercentage naar ‘nul’ moet. Ze zien niet in dat dit een loffelijk, maar onhaalbaar streven is. Omlaag moet het, daar zijn we het over eens. Maar onhaalbare doelen stellen helpt niet.

VisNed en haar internationale collega’s geven aan dat het voor verduurzaming van de visserij niet nodig is om alle vangsten aan te landen en zo veel vis onnodig dood te maken. Het verminderen van discards, goed registreren en zoveel mogelijk levend terugzetten van ongewenste bijvangst vinden wij een betere aanpak. Dat willen we in het gezamenlijke advies krijgen. Dat vergt echter heel veel overredingskracht en vereist onderling vertrouwen.

Met name dat onderlinge vertrouwen is er nog onvoldoende. Aan dat vertrouwen en aan het advies wordt hard gewerkt. VisNed verwacht dat in de komende weken een gezamenlijk Noordzee AC-advies kan worden gepresenteerd. Een advies dat een duurzaamheidsslag mogelijk maakt die praktisch uitvoerbaar is en kan rekenen op draagvlak bij alle partijen. Dus ook bij diegenen die het moeten uitvoeren: de varende vissers!

← Overzicht