Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Internationale Garnalensector slaat handen ineen tegen aanlandplicht

vrijdag 25 augustus 2017

Op initiatief van VisNed hebben vertegenwoordigers van de garnalenvisserij uit Denemarken, Duitsland en Nederland afgelopen dinsdag in het Duitse Oldenburg overleg gevoerd over de mogelijke gevolgen van de introductie van de aanlandplicht voor garnalenvissers. Duidelijk is geworden dat de 3 landen op één lijn zitten en gezamenlijk gaan proberen de garnalenvisserij buiten de aanlandplicht te houden. België was niet aanwezig maar heeft te kennen gegeven zich bij dit overleg aan te willen sluiten.

Het fameuze artikel 15 uit de Basisverordening, waarin de aanlandplicht beschreven wordt, kan op verschillende manieren worden uitgelegd. De aanlandplicht geldt alleen voor gequoteerde soorten die in bepaalde visserijen gevangen worden. Garnalen is geen gequoteerde soort en valt dus niet onder de aanlandplicht. Daar is iedereen het wel over eens.

Nu is de vraag of in de garnalenvisserij bijgevangen (ondermaatse) gequoteerde soorten, zoals wijting, haring, tong en schol wel of niet onder de aanlandplicht vallen. Daarover zijn de betrokken overheden (Europese Commissie – lidstaten) het niet eens.

De Commissie zegt dat de aanlandplicht wel geldt voor de gequoteerde bijvangsten en er zijn lidstaten die deze interpretatie begrijpelijk en acceptabel vinden. Maar er zijn ook lidstaten die van mening zijn dat de garnalenvisserij geen enkele link heeft met de aanlandplicht. Eenduidige standpunten, bijvoorbeeld vanuit de groep van lidstaten rond de Noordzee, de zgn. Scheveningengroep, zijn nog niet kenbaar gemaakt.

In Oldenburg werd duidelijk dat betrokkenen er alles aan gelegen is om de meest gunstige interpretatie (garnalenvisserij in het geheel niet onder de aanlandplicht) als regel toegepast te krijgen. Dit om te voorkomen dat ook de garnalenvisserij voor onoverkomelijke problemen gesteld wordt. Het overgrote deel van de garnalenvissers heeft immers geen vangstrechten op gequoteerde soorten. Invoering zal de verdeling van vangstrechten in de verschillende landen enorm overhoophalen. Het fenomeen chokespecies zal zich sneller manifesteren. Bovendien gaat het om kleine scheepjes die niet zijn uitgerust om de (ondermaatse) bijvangst op te slaan en aan land te brengen.

De vertegenwoordigers van de 4 landen gaan dit standpunt bij hun eigen overheid bepleiten. Dit moet leiden tot een binnen afzienbare tijd te organiseren rondetafelbijeenkomst van overheden en sectoren van de betrokken landen. Ook moet het standpunt van de Oldenburg-bijeenkomst onderdeel worden van het advies van de Noordzee-AC over de aanlandplicht 2019.

VisNed rekent erop dat uiteindelijk het gezonde verstand zal zegenvieren. Mochten garnalen-bijvangsten onverhoopt toch onder de aanlandplicht worden gebracht, zal een plan B ontwikkeld moeten worden. Het ligt daarbij voor de hand dat MSC-certificering zal helpen bij het realiseren van uitzonderingen.

← Overzicht