Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Benutting visquota 2017

vrijdag 21 juli 2017

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de belangrijkste quota. Peildatum is 21 juli 2017, dit zal betekenen dat het de aanvoer betreft tot en met week 27 van dit jaar.

 

In dit overzicht is nog niet verwerkt de 10 % bij de soorten tong, schol en Noorse kreeft die meegenomen worden uit 2016.

Ter vergelijking ook het overzicht van de benutting van de quota per 21 juli 2016, dat is ook de aanvoer tot en met week 27.

 

 

2017

2016

 

( 06-07-2017)

( 21-07-2016)

Vissoort:

Quotum:

Vangst:

Benutting:

Quotum:

Vangst:

Benutting

Tong

11.447

4.760

42 %

9.679

4.685

48 %

Schol

48.710

15.778

32 %

50.495

16.828

33 %

Kabeljauw

2.838

213

8 %

2.692

608

23 %

Wijting

825

314

38 %

581

322

55 %

Tarbot/Griet

2.800

1.476

54 %

2.493

1.593

64 %

Schar/bot

0

0

0 %

11.421

2.532

22 %

Tongschar

704

124

18 %

714

230

32 %

Langoustines

1.119

593

96 %

1.174

729

62 %

Rog

215

109

55 %

188

134

71 %

PO-maatregelen:

Voor 2017 hebben alle Nederlandse PO’s in CVO-verband een aantal PO-maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te laten plaatsvinden en om vroegtijdige sluiting van het quotum te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Een totaaloverzicht:

PAP-regeling schol:
Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 500 ton mag in de 4-weekse periode week 29 t/m 32 maximaal 110 ton schol aanvoeren,
Een vaartuig met een basiscontingent schol van 500 tot 1.000 ton mag in de 4-weekse periode week 29 t/m 32 maximaal 127 ton schol aanvoeren,
Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 1.000 ton mag in de 4-weekse periode week 29 t/m 32 maximaal 143 ton schol aanvoeren.

Rog: De maximaal aan te voeren hoeveelheid per vaartuig per week of reis langer dan 7 dagen is door de PO’s vastgesteld op 125 kg doodgewicht. De minimum maat is 55 cm. Aanvoer van rog kleiner dan 55 cm en/of meer dan 125 kg is verboden en de PO’s hebben een extra heffing van € 5,00 per kg ingesteld voor overtredingen. Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.

Tarbot, griet: De maximaal aan te voeren hoeveelheid tarbot/griet per vaartuig per week of reis langer dan 7 dagen is door de PO’s vastgesteld op 1.000 kg doodgewicht. Voor deze soorten geldt ook een minimum aanvoermaat van 32 cm (verbod op aanvoer van tarbot VI < 500 gram, griet III < 400 gram). Bij aanvoer van meer dan 1.000 kg en/of kleiner dan 32 cm/500 gram-tarbot en kleiner dan 32 cm/400 gram-griet wordt een heffing van € 10,00 per kg toegepast. Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.

Tongschar: voor tongschar geldt een minimum maat van 25 cm waarbij de tongschar van 25 – 27 cm moet worden gesorteerd in een aparte klasse: tongschar IIIb of tongschar IV.

Noorse kreeft: Noorse kreeft valt enerzijds onder Aanlandplicht maar tegelijk mogen ondermaatse Noorse kreeft gediscard worden onder deminimis-regeling, dus feitelijk is er niets gewijzigd t.o.v. vorig jaar. Verder: max. 10% kreeftstaartjes per aanlanding.

Zeebaars; Minimum maat voor zeebaars voor alle vlootsegmenten is 42 cm. Gerichte visserij op zeebaars met sleepnetten en staandwant is verboden. Vaartuigen met gesleepte vistuigen (waaronder boomkor, twinrig, borden en fly shoot) mogen vangsten van zeebaars aan boord houden mits deze vangsten per dag niet meer bedragen dan 3 % van het gewicht van de totale vangst. De totale vangst aan zeebaars mag per maand niet meer bedragen dan 400 kg.

Nederlandse handlijn- en staandwant-vissers zijn in 2017 alleen gerechtigd zeebaars aan te voeren, wanneer zij hiervoor van RVO een vismachtiging zeebaars hebben ontvangen. Daartoe gerechtigde handlijnvissers mogen op jaarbasis maximaal 10.000 kg zeebaars aanvoeren. Staandwant-vissers mogen per maand maximaal 250 kg zeebaars aanvoeren.

← Overzicht