Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Ruil vangstquota met het Verenigd Koninkrijk

vrijdag 21 juli 2017

Uit het benuttingsoverzicht van de Nederlandse quota, dat VisNed in elke nieuwsbrief publiceert, valt op te maken dat onze leden op dit moment behoefte hebben aan extra vangstrechten voor Tarbot/griet, Rog en Noorse kreeft. Met het Verenigd Koninkrijk is door VisNed en NVB een ruil gedaan waarbij van deze soorten vangsthoeveelheden binnen gehaald zijn. Hiervoor zijn nationale quota van voor ons minder belangrijke quota ingezet.

Het is een bekend gegeven dat Nederland structureel Noorse kreeft-quota tekort komt maar dat deze gelukkig ook ruim voorradig is in andere landen, zodat het relatief makkelijk is deze soort bij te ruilen.

Anders ligt het met tarbot/griet en rog. Ondanks de door de PO’s ingestelde beperkende maatregelen, ligt de uitputting van deze quota hoog. Echter, van deze soorten is in andere landen geen overschot, waardoor de ruilmogelijkheden uiterst beperkt zijn. Met het Verenigd Koninkrijk is het desondanks gelukt om de volgende ruil door te voeren:

Van het V.K. naar NLD:

54,5 ton Tarbot/griet

16,5 ton Rog

500 ton Noorse kreeft

 

Van NLD naar het V.K.:

60 ton Noordzee-Heek

250 ton Norway Others

200 ton Noordzee Zeeduivel

 

Bij Noorse kreeft krijgen we er ook nog 180 ton bij die meegenomen zijn uit 2016, waardoor dit quotum uit zal komen op 1.300 ton. Daarmee kunnen we voorlopig weer vooruit. Wij blijven zoeken naar extra vangstmogelijkheden voor Tarbot/griet en Rog maar, zoals aangegeven, is dit niet gemakkelijk omdat bijna alle landen hiervan een tekort hebben. Bovenstaande ruil is verwerkt in het Benuttingsoverzicht dat u verderop in deze nieuwsbrief vindt.

Nu kan ruilen nog, wat na de Brexit?

Op visserijgebied, bijvoorbeeld met het doen van internationale ruilen, is het Verenigd Koninkrijk voor Nederland de belangrijkste partner. Over het beheer van de visstocks denken we vaak hetzelfde. Dat blijkt tussen de politici en beleidsambtenaren maar ook uit de intensieve contacten die VisNed onderhoudt met de zusterorganisaties in Engeland en Schotland. Als over twee jaar de Brexit gerealiseerd is verliezen wij binnen de EU een belangrijke partner.

Op het gebied van internationale quotaruilen is het Verenigd Koninkrijk eveneens een heel belangrijke partij. Mede dankzij de innige banden, ook door de vlagboten, wordt jaarlijks veel geruild met Engelse en Schotse PO’s. Als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten heeft zal dat niet meer zo makkelijk gaan. VisNed pleit ervoor dat er in de Brexit-afspraken op visserijgebied een procedure opgenomen wordt waarbij het mogelijk blijft om op lidstaat-niveau met het Verenigd Koninkrijk ruilen te blijven doen. De vissers uit het Verenigd Koninkrijk zullen daar hopelijk zelf ook belang aan hechten, gezien bijvoorbeeld de hoeveelheden kabeljauw die zij jaarlijks uit andere lidstaten halen. 

← Overzicht