Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Werkzaamheden Hornsea One windpark gaan nog dit jaar van start

vrijdag 21 juli 2017

Dit jaar nog gaat begonnen worden met de werkzaamheden aan de exportkabels voor het eerste van de Hornsea windparken, Hornsea One ten oosten van Grimsby. Er zal dit jaar gewerkt worden aan de route voor de exportkabel en dit zal naar verwachting nog geen grote hinder opleveren voor Nederlandse vissers.

VisNed kreeg afgelopen vrijdag 14 juli in IJmuiden bezoek van een delegatie van Dong Energy en de Fishing Industry Representative van de NFFO om de komende ontwikkelingen in het kader van Hornsea One door te spreken. Hiervoor waren ook enkele schippers en oud-schippers uitgenodigd die het gebied kennen. Besproken werden o.a. praktische zaken zoals het verloop van de communicatie, maar ook de lay-out van het park en de plaatsing en oriëntatie van de individuele turbines en hoe dit invloed zal hebben op de mogelijke visserij binnen het gebied.

Voor de Engelse wet staat niets een visser in de weg om binnen een windpark te vissen wanneer dit in bedrijf is zolang de geldende veiligheidszones in acht worden genomen. Er wordt, in tegenstelling tot Nederland, namelijk geëist van de exploitant dat bijvoorbeeld kabels deugdelijk worden ingegraven en andere maatregelen worden getroffen zodat medegebruik gewaarborgd blijft.

Voor wat betreft de indeling van het park blijkt dat de turbines vooral aan de zuidelijk rand vrij dicht op elkaar komen te staan met een minimale afstand van 924 meter. Binnen het park zelf zal de onderlinge afstand oplopen tot drie kilometer. Tijdens de bouwwerkzaamheden echter bestaan plannen om het gehele gebied te sluiten totdat alle werkzaamheden zijn afgerond. Dit is voor VisNed onacceptabel; de grootste delen van het gebied zullen dan afgesloten zijn terwijl er geen werkzaamheden in de buurt zijn. We pleiten dan ook voor zoneringen tijdens de aanlegfase zodat dit grote gebied niet voor langere tijd verloren gaat voor visserij. VisNed blijft daarom in nauw contact met de betrokken partijen om toch een opening te vinden voor vissers die deze gebieden bevissen.

← Overzicht