Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Discard Action Group vraagt om actie choke-species

vrijdag 21 juli 2017

De Discard Action Group (DAG) is in 2008 door Seafish (soort Productschap Vis) opgericht als platform voor discussie over de uitvoerbaarheid van de aanlandplicht. DAG ondersteunt ook initiatieven om discards te verminderen. De hele visketen, van NGO’s tot de vishandel is vertegenwoordigd. Choke-species blijken een heet hangijzer.

Door de aanlandplicht valt discard onder het vangstquotum. Het quotum is hierdoor eerder vol gevist. Wanneer het quotum voor één bepaalde vissoort is vol gevist, moet de hele visserij gestaakt worden. Die ene vissoort mag immers niet meer gevangen worden. Dit zijn de zogenaamde choke-spieces; een soort vis die de vangst op alle andere soorten verstikt.

De problematiek is urgent. Want als er niet snel oplossingen komen, worden visserijactiviteiten vroegtijdig gestopt en de vloot stilgelecht. Met desastreuse gevolgen voor de hele visserijketen. Tijdens de DAG presenteerde Jurgen Batsleer namens VisNed de te verwachte problemen en lopende projecten naar choke species. Voor de Nederlandse demersale visserij zijn de bijvangst-soorten tarbot, griet en rog, maar ook niet te vergeten de doelsoort schol mogelijke choke species.

Gelukkig staat VisNed er niet alleen voor om deze problematiek inzichtelijk te maken. Zo zijn meerdere analyses over de economische gevolgen voor de Engelse en Schotse visserij gepresenteerd en gaven de Adviesraden ook een overzicht van welke soorten voor welke visserij op korte termijn problematisch kunnen worden. Deze presentaties gaven zeker geen rooskleurig beeld van de situatie; naar verwachting zullen, zonder verder ingrijpen, de eerste choke situaties al in 2018 ontstaan. Het is dan ook van belang om snel oplossingen te vinden zodat de vloot kan blijven vissen.

De visserijsector stuurt aan op oplossingen door onderzoek naar de status van visbestanden, overleving en tuig-selectiviteit. Projecten uit Denemarken en Schotland laten zien dat vissers effectief bijvangst kunnen reduceren. De beste resultaten worden echter verkregen als de vrijheid gegeven wordt om innovatief te zijn en er dus ook buiten de huidig vastgestelde technische eisen gedacht en geëxperimenteerd kan worden.

NGO’s sturen erg aan op onderzoek naar selectiviteit en vermijden. Volgens hen is de aanlandplicht ook bedoeld om de visserij te stimuleren anders te gaan vissen. Andere oplossingen worden voornamelijk gezocht in het ophogen van quota, een uitzondering door middel van aantonen overleving, onderzoek naar selectievere vismethoden of mogelijkheden tot het vermijden van bepaalde gebieden. Allemaal zaken die onderzocht moeten worden. Want de gevolgen van de aanlandplicht zijn nog steeds moeilijk te voorspellen. We hebben te maken met veel onbekende variabelen en nieuwe situaties. Bijvoorbeeld, hoe ontwikkelt quotaruilen zich onder de aanlandplicht, maar ook zeker onder BREXIT, en kan quotaruil bijdragen aan het mitigeren van choke species?

VisNed werkt met eigen projecten aan deze onderzoeken mee om zo beleidsmakers en de samenleving van data en kennis te voorzien. Hierdoor kan er ook een echt geïnformeerde discussie over de implementatie van de aanlandplicht plaatsvinden. 

← Overzicht