Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

EU-visserijbeheer succesvol. Aanlandplicht is overbodig vol-gens EuropĂȘche

vrijdag 21 juli 2017

De Europese Commissie (EC) heeft vorige week haar beleidsvoornemen voor de vaststelling van de vangstmogelijkheden 2018 gelanceerd. Dit doet de Europese Commissie doorgaans ieder jaar voor aanvang van de onderhandelingen over de TAC’s en quota in het najaar. Als nieuwigheid wordt dit jaar een mededeling geïntroduceerd die, naast het traditionele voorstel van de Europese Commissie voor de Atlantische Oceaan en Noordzeekustquota (TAC's) in 2018, een overzicht geeft van de vooruitgang die is geboekt bij het bereiken van de doelstellingen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). De president van Europêche, de Spanjaard Javier Garat verklaart in een reactie hierop: "Veel visbestanden zijn hersteld en leveren nu verhoogde duurzame vangsten. Dit bevestigt dat het EU-visserijbeheer succesvol is. Dit bewijst ook dat er geen radicale maatregelen nodig zijn, zoals de aanlandplicht, die een nachtmerrie is voor de vissers, met name voor de demersale visserij in de Noordzee en in de Westelijke Wateren.”

De koepel van visserijorganisaties Europêche is overigens zeer tevreden over de nieuwe aanpak, aangezien het de Europese burgers objectieve informatie verstrekt over de ontwikkeling van de visbestanden. De visserijsector is ook ingenomen met de opwaartse trends in veel visbestanden en duurzame exploitatie, zoals blijkt uit de laatste wetenschappelijke gegevens. Er kan tot begin september ingesproken worden op het beleidsvoornemen en uiteraard zal VisNed van deze mogelijkheid gebruik maken.

Overexploitatie drastisch gedaald

Met betrekking tot de vooruitgang die is geboekt bij de tenuitvoerlegging van het GVB en het bereiken van een duurzame visserij, wordt in de mededeling positief gerapporteerd. De overexploitatie is drastisch gedaald in alle gebieden (met uitzondering van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee). Het document geeft ook een verdere toename aan van het aantal TAC's dat is vastgesteld op de niveaus volgens de maximaal duurzame opbrengst (MSY). Hierbij gaat het in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan (Noordzee-Skagerrak-Westelijke wateren) om 44 bestanden die maar liefst 61 % van de totale vangsten vertegenwoordigen.

Uit de analyse blijkt ook het herstel van veel bestanden, aangezien de gemiddelde biomassa in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan in 2015 meer dan 35% hoger is dan in 2003.

Dit alles weerspiegelt ook een beter evenwicht tussen de vangstmogelijkheden en de vangstcapaciteit, aangezien de capaciteit van de vloot tussen 2007 en 2015 gestaag is gedaald met een afname van het aantal vissersvaartuigen met 6%, het motorvermogen met 14% en tonnage met 24%.

De mededeling bevestigt ook de algehele verbeterde economische prestaties van de vissersvloot van de EU, waarbij in 2014 een ongekende nettowinst van 770 miljoen euro is geregistreerd (een stijging van 50 % ten opzichte van 2013). De visserijsector droeg in 2014 totaal € 3,7 miljard bij aan de EU-economie.

Het totale beeld in de Middellandse Zee vraagt volgens de Europese Commissie daarentegen om meer inspanningen om te komen tot een duurzaam beheer. De positieve noot is wel dat er vooruitgang wordt geboekt met als voorbeeld de Blauwe tonijn waarbij een flink hogere biomassa is vastgesteld waardoor de TAC met 25 % stijgen mag.

Aanlandplicht feitelijk overbodig

De mededeling stelt ook dat veel soorten inmiddels onder de aanlandplicht vallen. Hier is nog wel een lange weg te gaan omdat veel probleemsituaties naar achteren zijn geschoven. De EU moet zich verplicht voelen om veel meer gebruik te maken van de beschikbare instrumenten om de gevolgen van choke-soorten te beperken.

De president van Europêche, Javier Garat verklaart - zoals eerder aangegeven - dat het EU-visserijbeheer succesvol is en ‘dat er geen radicale maatregelen nodig zijn, zoals de aanlandplicht, die een nachtmerrie is voor de vissers, met name voor de demersale visserij in de Noordzee en in de Westelijke Wateren.’

“Om oplossingen te vinden verwelkomen wij de bereidheid van de EU om, waar mogelijk, TAC's te schrappen die de praktische implementatie van de aanlandplicht in de weg staan.

“Omdat de soorten die de grootste problemen vormen in 2019 onder de aanlandplicht komen, raden wij de lidstaten aan alle beschikbare maatregelen te gebruiken die in het GVB zijn vastgelegd, zoals realistische quota-stijgingen en een nauwkeurige analyse van de chokespecies”, aldus Garat.

Europêche waarschuwt dat de impact van de chokespecies veelal onbekend is maar niet onderschat mag worden, aangezien het voor zal komen dat vissers hun vismogelijkheden niet volledig kunnen benutten wat tot aanzienlijke economische verliezen leiden.

Garat vervolgt: “De sector is het met de Europese Commissie eens om zo snel mogelijk met het maximale aantal bestanden het MSY-niveau te bereiken. Dit kan echter niet zonder kosten en zonder rekening te houden met sociaaleconomische factoren. ICES biedt verschillende scenario's in hun jaarlijkse advies om de MSY-niveaus te bereiken in 2018, 2019 of 2020. Wij roepen de ministers van de Visserijraad op om TAC's voor elke visserij het beste scenario vast te stellen dat vanuit ecologisch, sociaal en economisch oogpunt een duurzame visserijactiviteit garandeert. Dit zal het mogelijk maken om de doelstellingen van het GVB geleidelijk te bereiken binnen de gegeven wettelijke termijn, dat wil zeggen in 2020”.

← Overzicht