Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Nederlandse visserij maatschappelijk iets beter gewaardeerd

vrijdag 21 juli 2017

De waardering voor de Nederlandse visserijsector neemt toe – zeker vergeleken met een aantal jaren geleden - maar er is ook nog het nodige te verbeteren. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek naar de maatschappelijke waardering van de Nederlandse landbouw en visserij dat deze week werd uitgebracht door het Ministerie van Economische zaken. Dat een groot deel van de bevolking onbekend is met de ins en outs van de visserijsector zorgt ervoor dat we nog veel werk te doen hebben op het gebied van communicatie. In samenwerking met EMK wil VisNed daar tijd, energie en financiële middelen voor inzetten. Bijvoorbeeld tijdens de Wereldhavendagen begin september in Rotterdam.

De centrale vraag bij dit onderzoek onder ruim 1000 Nederlanders luidt: ‘Hoe is de maatschappelijke waardering voor de Nederlandse landbouw en visserij?’ De waardering voor de Nederlandse landbouw en visserij is over het algemeen neutraal tot (zeer) positief. De Nederlandse landbouw wordt beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van 7,7 en de visserijsector met een 6,9. De Nederlanders zijn over het algemeen beter bekend met de agrarische sector en hechten ook meer waarde aan deze sector in vergelijking met de visserijsector.

De belangrijkste conclusies over de Visserij zijn:

  • Het algemene beeld van de visserijondernemer is neutraal tot (zeer) positief.
  • Iets minder dan de helft van de Nederlanders wordt geraakt door slecht nieuws over de visserijsector.
  • De meerderheid vindt het belangrijk dat de visserijsector op duurzame wijze vist en een op de drie Nederlanders geeft ook aan de duurzaamheid mee te wegen bij het kopen van vis.
  • In vergelijking met de agrarische sector wordt er minder waarde gehecht aan de Nederlandse visserijsector. De helft van de Nederlanders vindt het nog wel noodzakelijk dat er in de toekomst visserijbedrijven zijn in Nederland, maar circa drie op tien hechten veel waarde aan de visserijsector en dragen de Nederlandse visser een warm hart toe.
  • Slecht één op de vijf Nederlanders is (enigszins) bekend met de visserijsector. Als men bekend is met de visserijsector komt dit voornamelijk door de media (33%).
  • De visserijsector wordt door de Nederlandse bevolking gewaardeerd met een 6,9.
  • Deze positieve beoordeling komt voornamelijk doordat men positieve verhalen over de sector heeft gehoord en door de waardering voor het harde werken van de mensen in de visserij. De (kans op) overbevissing wordt het meeste genoemd als kritiekpunt.
  • Net zoals bij de uitkomsten ten aanzien van de agrarische sector zien we dat over het algemeen de bekendheid en waardering van de visserijsector lager ligt bij jongeren (18-34 jaar) en hoger bij 55-plussers. 

Het rapport over het publieksonderzoek naar de waardering voor landbouw en visserij is hier te downloaden. 

← Overzicht