Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

MSC-certificering Hollandse garnalen naar volgende ronde

vrijdag 21 juli 2017

Op dinsdag 18 juli 2017 is het definitieve beoordelingsrapport van het MSC certificeringsproces voor de Deense, Duitse en Nederlandse visserij op Hollandse garnalen (Crangon crangon) op de MSC website (www.msc.org ) gepubliceerd. En dat is goed nieuws. Want in dit rapport wordt aanbevolen de garnalenvisserij met het MSC-label te bekronen. Dit is een opmerkelijke prestatie en is mede mogelijk geworden door de samenwerking die de drie landen zijn aangegaan.

Door het MSC-certificeringsproces is de visserij op Hollandse garnalen veranderd van een voornamelijk ongereguleerde naar een gecontroleerde en goed beheerde visserij. Tot op heden is ongeveer 90% van de op garnalen vissende vloot betrokken bij dit MSC-certificeringsproces.

Het was geen gemakkelijk proces. Tien jaar geleden besloot de Nederlandse garnalenvisserij een MSC-certificeringsproces te starten. Twee jaar later volgden de Duitse garnalenvissers dit initiatief. Deze individuele pogingen liepen echter op niets uit. In 2015, na wetenschappelijk advies van ICES, besloten de Deense, Duitse en Nederlandse garnalenvissers om een gezamenlijk MSC-certificeringsproces te starten. Dit besluit zorgde voor een aantal uitdagingen. Het combineren van verschillende nationale wet- en regelgevingen tot een gezamenlijk managementplan was er één van. Op 1 januari 2016 werd het gezamenlijke managementplan operationeel. Zo’n 400 vissers volgen allen vrijwillig één gemeenschappelijk beleid met onder andere vangstregels, technische maatregelen en een onafhankelijk controlesysteem.

De positieve aanbeveling in het beoordelingsrapport is één van de eerste hordes die de garnalenvisserij moest nemen. Maar er zullen er meer volgen. Na de daadwerkelijke toekenning van het MSC-certificaat zullen de zogenaamde ‘condities’, oftewel huiswerk-opdrachten, door de garnalenvisserij moeten worden ingevuld. Een projectgroep met onafhankelijk projectmanagement zal erop toezien dat discussies, interpretaties en aanpassingen van het managementplan constructief verlopen en in overeenstemming zijn met de uitdagingen van de visserij als ook met de criteria van MSC.

Tenslotte is één van de resterende doelen het betrekken van de overige vissers van de deelnemende landen. Zo kan door het aansluiten van vissers uit België één overkoepelend managementplan ontstaan, met een duurzame Europees toekomstperspectief voor de garnalenvisserij.

 

← Overzicht