Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

VisNed en Visserijcommissie EP vinden elkaar op Brexit. Nu puls en aanlandplicht nog…

vrijdag 21 juli 2017

De Visserijcommissie van het Europese Parlement was drie dagen op werkbezoek in Sassnitz op het Schiereiland Rügen, in het oosten van Duitsland. Pim Visser kreeg de mogelijkheid daar deel te nemen aan een onderdeel van dat bezoek. Daar kon informeel gesproken worden over, voor de leden van VisNed, belangrijke onderwerpen zoals Brexit, pulsvisserij en aanlandplicht. Dat gebeurde tijdens een bedrijfsbezoek aan het visverwerkende bedrijf Euro Baltic, een dochteronderneming van Parlevliet en Van der Plas.

Brexit

Onze belangen staan goed op het netvlies van deze Europarlementariërs. De lokale situatie op Rügen bood de unieke gelegenheid om de mogelijk verstrekkende gevolgen van Brexit te laten zien. De gemeenschap van kleinschalige visserij is volkomen afhankelijk van de aanwezigheid van Euro Baltic. Als die vanwege de Brexitperikelen de deuren zou moeten sluiten, heeft dat voor deze lokale vissers rampzalige gevolgen. Dit voorbeeld laat zien dat in de visserij alles met alles verbonden is. De problemen ver weg op de Noordzee kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor vissers in de Oostzee. Volle steun voor de visserij, die werd nadrukkelijk toegezegd!

 

Puls

Ook pulsvisserij is uiteraard diepgaand besproken. Over onderzoek en over beleidsvragen. Ons Ministerie van Economische Zaken heeft een z.g. ‘factsheet’ gemaakt waarin bondig en helder de techniek van puls, de voordelen en uitkomsten van onderzoek worden weergegeven. Aan de hand van dat document werd van gedachten gewisseld en werden vragen beantwoord. Dat er op dit moment in Nederland een ‘pilotstudie’ gedaan wordt waarvoor aan 42 schepen een ontheffing is verleend zorgt er wel voor dat bij menig Europees politicus de wenkbrauwen gefronst worden. Je kan ook zeggen dat dit behoorlijk wat kwaad bloed gezet heeft. Gelukkig blijkt telkens wel dat na uitleg en toelichting sprake is van veel meer begrip. Maar nog lang niet iedereen staat enthousiast te juichen bij puls. Dat is duidelijk.

Aanlandplicht

Natuurlijk werd ook gesproken over de onwerkbaarheid van de aanlandplicht en de manier waarop daarmee omgegaan zou kunnen worden. Dat het werkbaar moet worden. Ook na dit gesprek moest Pim Visser constateren dat in beide dossiers, puls en aanlandplicht, onze boodschap helder is, maar dat die boodschap niet makkelijk beklijft. Heel vaak en op heel veel plaatsen blijven herhalen van die boodschap is nodig! Dat betekent dat we in de periode meteen na het zomerreces volop te doen hebben, vooral in Brussel.

← Overzicht