Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Noordzee gemengde visserijplan “Van de regen in de drup?”

vrijdag 21 juli 2017

Afgelopen week stemde de Visserijcommissie van het Europese Parlement over het nieuwe beheerplan voor de gemengde visserij in de Noordzee. Deze week kwamen de uitkomsten van die stemming en de aangenomen amendementen in detail naar buiten. De vraag is of deze plannen voor de Brexit verder behandeld moeten worden. Want visserijbeheer alleen via quota, leidt tot chaos. En die is er al genoeg.

Het moet gezegd, de Nederlandse leden van de Visserijcommissie, Peter van Dalen en Annie Schreijer - Pierik en hun staf hebben voor ons veel inzet gepleegd. Via Jan Huitema hadden we een ingang in de liberale fractie.

Ons grootste probleem is dat het plan in teveel detail visserijbeheer via quota op veel te veel soorten wil regelen. Dat beheer via quota gaat heel goed voor de belangrijkste soorten, voor ons Tong, Schol en Langoustines. Maar beheer via quota gaat helemaal mis op de soorten die in mindere hoeveelheden gevangen worden en waar geen wetenschappelijke informatie voor is. Die bestanden zijn in jargon ‘gegevensarm’ oftewel ‘data-limited’ en voor die bestanden is een quotum een slecht beheersinstrument. We hebben het dan over bijv. Tarbot, Griet, Tongschar, Scharretong, Rog (in alle varianten) Heek, Leng, Wijting en noem maar op.

Als voor al die soorten quota worden ingesteld ontstaan grote problemen. Het worden stuk voor stuk verstikkingssoorten (‘choke species’ in jargon) en op dat soort bizarre chaos zitten we niet te wachten, integendeel. Het moet juist simpeler en effectiever in plaats van gecompliceerder. Daar komt nog bij dat in een aantal amendementen de recreatieve visserij onder het Europees Visserijbeleid gebracht wordt. En daar is VisNed principieel tegen.

Kortom, we lijken van de regen in de drup te komen. En dat terwijl het met de visbestanden nog nooit zo goed gegaan is als nu!  Daarom denken wij erover een actie te starten om dit hele plan van tafel te halen en eerst de Brexit af te wachten. Het worden interessante tijden, die veel Brusselse inzet zullen vragen.

← Overzicht