Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

BTS-survey binnenkort van start; 7 weken een visserman mee

vrijdag 21 juli 2017

Maandag 31 juli start het onderzoeksvaartuig Tridens met de Beam Trawl Survey (BTS), de jaarlijks terugkerende bestandsopnames met het boomkorvistuig. In voorgaande jaren deden de Isis en Tridens elk een deel van het programma. Met ingang van dit jaar wordt alleen gebruik gemaakt van de Tridens die hiermee 7 weken bezig is. Gedurende het hele programma varen 7 verschillende vissers als observer mee.

Belangrijkste doel van de BTS-survey is de bemonstering en het daardoor verkrijgen van een visserij-onafhankelijke schatting van de dichtheid van de meest algemene leeftijdsgroepen van de soorten tong, schol, tarbot, griet, schar en tongschar. De uitkomsten van de BTS-survey worden gebruikt voor de bestandschatting van tong en schol die door de ICES-werkgroep van Noordzee en Skagerrak (WGNSSK) wordt uitgevoerd.

Tijdens de BTS-survey wordt door een onderzoeker van het NIOZ aanvullend onderzoek gedaan naar de impact van verschillende vismethoden. Dit in het kader van het Pulse Impact Assessment. Een deel van de bodemmonsters wordt daarvoor onderworpen aan proeven met elektrische of mechanische stimulatie om de situatie op de zeebodem bij bevissing zo goed mogelijk na te bootsen. Een ander deel wordt niet blootgesteld aan bevissing en daarbij zal gekeken worden naar effecten op het bodemleven. Dit onderzoek is een vervolg op het onlangs uitgevoerde onderzoek waaraan de VisNed-leden HD 29 (traditionele boomkor) en UK 227 (pulskor) deel genomen hebben.

De eerste 3 weken worden de kustwateren van Nederland, Duitsland en Denemarken bemonsterd. Dit gebeurt met het 8-meter boomkortuig zonder schotjes. Vanaf week 34 wordt, gedurende 4 weken, het min of meer vaste Tridens-programma afgewerkt in de Centrale, Noordelijke en Zuidelijke Noordzee.

Naar aanleiding van de oproep in de VisNed-nieuwsbrief kwam een goede respons van vissers uit de Kop van Noord-Holland en Urk, meer zelfs dan we konden plaatsen. Jammer genoeg waren er geen aanmeldingen van vissers uit Zuidwest-Nederland. Na overleg met de Vissersbond is het volgende schema tot stand gekomen:

Week 31;       Jan de Boer UK 104

Week 32;       Jelle Hakvoort UK 45

Week 33;       Kees de Visser WR 17

Week 34;       Meindert de Boer PH 63

Week 35;       Jacob Kramer GY 57

Week 36;       Henk de Vries HD 72

Week 37;       Pieter Aris van der Vis TX 68

 

De netten die gebruikt worden, zijn net als voorgaande jaren, voor aanvang van de surveys naar Urk gebracht waar zij in de nettenschuur van rederij De Boer nagekeken en visklaar gemaakt zijn.

Met ingang van dit jaar wordt geen gebruik meer gemaakt van de Isis, het kleinere schip van de Rijksrederij. VisNed heeft al langer vraagtekens gezet bij de effectiviteit van het onderzoek met de Isis. Ook was het, gezien de beperkte capaciteit, niet mogelijk een observer namens de sector met de Isis mee te laten varen.

Het is duidelijk dat VisNed grote waarde hecht aan deze Onderzoekssamenwerking. Projectleider Ingeborg de Boois, de onderzoekers, waarnemers en bemanning van de Tridens worden dan ook veel succes toegewenst.

Aanvullend onderzoek

Tijdens de BTS-survey wordt door een onderzoeker van het NIOZ in het kader van het Pulse Impact Assessment, dat van 2016 tot 2019 loopt, aanvullend onderzoek gedaan waarbij van bodemmonsters data verzameld worden over de impact van verschillende vismethoden. Een deel van de bodemmonsters wordt daarvoor onderworpen aan proeven met elektrische of mechanische stimulatie / beïnvloeding om daarmee de situatie op de zeebodem bij bevissing zo goed mogelijk na te bootsen. Een ander deel wordt niet bloot gesteld aan bevissing en daarbij zal gekeken worden naar effecten op het bodemleven.

Dit onderzoek is een vervolg op het onlangs uitgevoerde onderzoek waaraan de VisNed-leden HD 29 (traditionele boomkor) en UK 227 (pulskor) deel genomen hebben.

← Overzicht