Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Overlevingsonderzoek: bijeenkomst klankbordgroep

vrijdag 21 juli 2017

VisNed onderzoekt de overlevingskans van schol, tong, tarbot, griet, en rog. Daarnaast worden ook maatregelen onderzocht om de overleving zo veel mogelijk te verbeteren. Hierdoor kan een uitzondering op de aanlandplicht aangevraagd worden. Onlangs zijn de eerste drie onderzoeksreizen van het project uitgevoerd en is de monitoring van de vis in het laboratorium afgerond.

Er kan terug gekeken worden op twee geslaagde bijeenkomsten van de klankbordgroep van het overlevingsonderzoek. Tijdens de eerste klankbordgroep is de onderzoeksmethodiek besproken. Diverse aspecten die hierbij komen kijken zijn uitgebreid de revue gepasseerd en enkele suggesties worden verder uitgewerkt voor de komende reizen. Ook is het laboratorium in Yerseke bezocht, waar de vissen worden gehouden tijdens de observatieperiode. Op de tweede bijeenkomst zijn de eerste resultaten besproken en volgde een discussie over de maatregelen waarmee de overleving zo ver mogelijk kan worden verhoogd.

Bij het onderbouwen van een uitzondering is overigens ook de vraag aan de orde wat een “hoge overleving” precies is. Zo staat de conditie in de regelgeving. Deze kwestie wordt in een ander lopend onderzoeksproject van VisNed, Best Practices II, behandeld. Daarin wordt het effect van overleving bij het al dan niet aanlanden van ondermaatse vis op de bestanden berekend.

In Visserijnieuws van vandaag, 21 juli, verschijnt een artikel waarin de eerste uitkomsten en de verbetermaatregelen in dit onderzoeksproject van VisNed uitgebreider worden besproken.

VisNed bedankt de deelnemende schepen de GO-23, de UK-33 en de TX-3 voor hun inzet. Indien u concrete suggesties heeft voor het verhogen van de overleving, of om uw interesse voor de klankbordgroep kenbaar te maken, neemt u contact op met info@visned.nl.

← Overzicht