Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Puls: nauwelijks nadelige effecten

vrijdag 7 juli 2017

De ICES werkgroep ‘elektrisch vissen’ (WGELECTRA) heeft bestaand (inter)nationaal onderzoek naar de ecologische effecten van puls-visserij gebundeld. Hieruit blijk dat er veel onderzoeken naar puls-visserij lopen en dat de manier van vissen maar weinig negatieve effecten kent. De methode wordt gezien als een goed alternatief voor de boomkor met wekkerkettingen.

Het onderzoek biedt een overzicht van de huidige kennis alsook de kennisleemtes die ingevuld moeten worden om puls binnen de EU geaccepteerd te krijgen. Eind juni is het rapport van WGELECTRA 2017 op de ICES website gepubliceerd, het rapport is hier te lezen.

Geen negatief effect op platvissen, zeebaars en hondshaai
Een belangrijk ecologisch aspect is het mogelijk effect van elektrische stimulering op vis en ongewervelden. Laboratoriumexperimenten waarin verschillende soorten werden blootgesteld aan verschillende pulsfrequenties lieten geen negatieve effecten op platvissen, zeebaars en zelfs hondshaai zien. Echter, kabeljauw, met name de grote exemplaren, lijken wat gevoeliger voor puls. Bij kleinere kabeljauw daarentegen werd, ondanks hoge veldsterkte, geen effect geconstateerd.

Geen negatief effect op viseieren
Daarnaast werd ook onderzoek van ILVO naar het effect van puls of viseieren onder de loep genomen. Hier is nog steeds erg weinig over bekend, maar ook hier tonen laboratoriumexperimenten aan, dat het blootstellen van viseieren aan hoge pulsfrequenties (hoger dan gebruikt in de visserij) geen effect heeft op de uitgekomen larven. Wel stelt men dat het uitkomen van de eieren langer duurt. 

Lagere efficiëntie voor schol, tarbpt en griet. Hogere efficiëntie voor tong
Verder is er gekeken naar de verschillen in vangst-efficiëntie tussen de puls en de traditionele boomkor. Het is niet echt nieuws, maar elektrische stimulering vergroot de efficiëntie voor tong en verlaagt de efficiëntie voor de meeste andere soorten zoals schol, tarbot en griet.

Geen toename bijvangst ondermaatse vis, minder bijvangst benthos
Wat betreft bijvangst van ondermaatse vis laten onderzoeken uit 2014 en 2015 een verschillend resultaat zien waardoor de experts nog onzeker zijn over het effect. We kunnen wel stellen dat puls in ieder geval niet méér bijvangst van ondermaatse vis heeft. Daartegen is wel aangetoond dat er een grote afname in bijvangst van benthos (bijv. zeesterren, krabben, schelpen) geconstateerd wordt. Dit komt omdat de puls in vergelijking met de boomkor veel minder bodemcontact heeft. Met name duidt men ook op de ontwikkeling van de garnalenpuls die met een lagere pulsfrequentie vist en waar resultaten eenduidig laten zien dat er minder bijvangst van vis en benthos gerealiseerd wordt. ICES houdt ook een slag om de arm omdat:

  1. sommige dingen zijn nog niet onderzocht zijn (bijv. effect op biochemische componenten).
  2. Er een opschalingsslag moet worden uitgevoerd om te kunnen zeggen wat de effecten op de gehele Noordzee zouden zijn.
← Overzicht