Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

De Green Deal gaat heel concrete activiteiten laten zien

vrijdag 7 juli 2017

Afgelopen week vergaderde de regiegroep van de Green Deal en werd een nieuwe fase ingeluid. Er zijn concrete stappen gezet om meer gerichte activiteiten te gaan ontplooien. Het gaat daarbij om huishoudelijk afval, om bedrijfsafval en om “fishing for litter”.

In de Green Deal “Visserij voor een Schone Zee” zijn veel partijen verenigd. VisNed is de partner die de kottervisserij vertegenwoordigt. Maar ook zeehavens, afvalverwerkers, Rijkswaterstaat en anderen zijn aangesloten. Onlangs is de trawlersector ook toegetreden tot deze Green Deal. De projecten “vispluis vrij” en “het is wel pluis” zijn onderdeel van de Green Deal. In de regiegroep is afgesproken concreet twee zaken ter hand gaan nemen: het verbeteren en vereenvoudigen van de afvalinzameling in de havens en een uitgebreide communicatiecampagne.

Rond de afvalinzameling is het de bedoeling dat er op iedere kotter, in gescheiden (mini) big bags, huishoudelijk afval, oud netwerk, pluis afval en fishing for litter-afval wordt opgeslagen. Die (mini) big bags kunnen dan in alle 12 visserijhavens op eenvoudige manier in een container gedeponeerd worden. Om dat te realiseren wordt deze zomer in alle havens overleg gevoerd en worden de puntjes op de i gezet.

De communicatiecampagne richt zich op het verhogen van het bewustzijn over afval. Ook willen we de deelnamegraad aan het Fishing for Litter project sterk verhogen. Voor dat communicatie traject is VisNed de trekker, maar ook Stichting de Noordzee (die gesprekken aan boord door Klaas Jelle Koffeman) zal opzetten, is erbij betrokken.

 

Ambassadeurs

Wij hebben als VisNed drie sector-ambassadeurs die zich intensief met het onderwerp bezighouden: Andries de Boer op Urk, Jaap Tanis in Stellendam en Adrie Vonk op Texel. Zij zorgen voor de link naar de varende vloot. In september zijn de plannen concreet uitgewerkt en gaan we er voluit mee aan de slag. Maar komende week zal in het vakblad Visserijnieuws al een groot artikel over dit onderwerp verschijnen, want beperken van zwerfafval begint bij jezelf.

De visserij kan trots zijn op de resultaten tot nu toe op het gebied van afvalverzameling en mag dat ook uitdragen. Maar we moeten er ook de ogen niet voor sluiten dat er ruimte voor verbetering is! Trots op eigen kunnen, maar niet blind voor wat nog beter kan.

← Overzicht