Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Goed overleg met ILT werpt zijn vruchten af

vrijdag 12 mei 2017

Overleg met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) biedt duidelijkheid over de ongecertificeerde garnalenschepen en de te betalen vergoedingen.

Een lang lopende kwestie met ILT is die van de ongecertificeerde garnalenschepen. Daarover is 25 jaar geleden een beleidslijn uitgezet, die 10 jaar geleden al tot een oplossing had moeten leiden. Inmiddels is de aanpak veranderd in individuele begeleiding van de resterende (ong. 15) schepen. Zij zullen aan bepaalde minimumeisen moeten voldoen. Voor schepen onder 24 meter komen binnenkort (naar verwachting eind van het jaar) nieuwe en eenduidige klasseregels via het Vissersvaartuigenbesluit. VisNed staat achter de aanpak want de wet geldt voor iedereen en het leidt tot een gelijk speelveld.

Een heikel punt blijft de jaarlijkse vergoeding die ieder schip voor de diensten van ILT moet betalen. De overheid gaat die kosten steeds meer doorbelasten. VisNed vindt dit zorgwekkend, want in vergelijkbare gevallen zijn de kosten de pan uit gerezen. Denk maar aan KIWA of de NVWA-tarieven. Een positief element is dat er aan gedacht wordt dat ondernemers die hun zaken goed voor elkaar hebben, minder gaan betalen. Dit door een beperkt aantal bezoeken in een vast jaarbedrag te verrekenen en voor extra bezoek ook extra kosten in rekening te brengen.  De gesprekken hierover zijn dit najaar, we houden u op de hoogte.

← Overzicht