Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Nieuwe regelgeving bemanningseisen een stap dichterbij

vrijdag 12 mei 2017

Goed nieuws. Er ligt een concreet voorstel van het Ministerie van I en M voor nieuwe regelgeving voor bemanningseisen. Daar zijn we het als VisNed grotendeels mee eens. Op een aantal punten moet er nog gezorgd worden voor een goede aansluiting met de visserijpraktijk. In een gedetailleerde brief van de Sectorraad zijn deze punten bij het Ministerie aangegeven. Die brief is het resultaat van ‘monnikenwerk’. De trawlersector nam hier het voortouw en we zijn ze zeer dankbaar voor hun inzet en expertise.

Als de aanbevelingen worden overgenomen, ligt er eind dit jaar prima regelgeving die goed aansluit bij de praktijk én de eisen in ons omringende EU-landen waar we bemanning mee uitwisselen. De gesprekken hierover met het ministerie worden de komende tijd gevoerd.

Waarom is dit zo belangrijk? Een paar voorbeelden. Er zijn internationale eisen in het zogenaamde STCW-F-verdrag, dat Nederland nog niet geratificeerd heeft. Dat maakt het overnemen van buitenlandse diploma’s verdraaid lastig. De Sectorraad pleit ook voor het terugbrengen van wat we simpelweg ‘S7” noemen, een diploma waarmee (alleen maar) wacht gelopen kan worden. Dat was er vroeger ook, maar is in de loop der jaren verdwenen. Verder pleit de Sectorraad voor het hanteren van een praktische minimumlengte voor ‘kleine schepen.’ De maat van 12 meter is slecht werkbaar - wij zijn voorstander van 16,5 meter - maar wel met twee volledig gediplomeerde mensen aan boord. Dat de speciale situatie voor Garnalenkotters blijft bestaan is een harde eis.

← Overzicht