Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Europees Visserijcommissaris Vella zet in op duurzame visserij

vrijdag 12 mei 2017

Tijdens de jaarvergadering van Europêche afgelopen vrijdag op Malta, heeft de Europees commissaris voor milieu, maritieme zaken en visserij Karmenu Vella haar waardering uitgesproken over de positieve trend in de Europese visserij. Ook toonde hij veel interesse in de bezorgdheid van de industrie over de huidige ontwikkelingen op het gebied van het visserijbeleid, met name waar het gaat over de aanlandplicht. VisNed bood hierover een manifest aan waarover elders in deze nieuwsbrief meer.

De visserijvertegenwoordigers verklaarden tijdens het overleg de gevolgen van de stortvloed aan maatregelen te typeren als een ‘Big Bang’. Want de problemen zijn enorm en zullen over twee jaar tot een ongekende schok leiden, met desastreuze gevolgen voor de Europese vissers. De huidige regelgeving is onvoldoende flexibel om oplossingen te vinden. De sector eist daarom van beleidsmakers en politici om deze kwesties aan te pakken en de mogelijkheid om bepaalde soorten uit het TAC-beheersysteem uit te sluiten. Maar deze oproep staat haaks op de geluiden vanuit de lidstaten, die juist rapporteren geen problemen met de uitvoering tot nu toe te zien.

Ook zijn de Meerjarenbeheerplannen aan de orde gekomen. Daarbij is gepleit voor eenvoudige kaderregels vanuit Brussel die op regionaal niveau ontwikkeld kunnen worden. Ondanks dat er binnen de regelgeving over Technische Maatregelen nog steeds sprake is van onwerkbare zaken (maaswijdtes en onrealistische doelstellingen en voorwaarden) verwelkomen de leden de verschuiving van het microbeheer naar vereenvoudiging.

Tevens onderstreepten de leden van Europêche het belang van de sociale dimensie van het Visserijbeleid. Via Ment van der Zwan, die in Europêche leidinggeeft aan dit dossier, werd commissaris Vella uitgenodigd deel te nemen aan een bijeenkomst later dit jaar, waarbij de sociale samenwerking in de visserij centraal staat om de veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden op zee verder te versterken.Verder was er aandacht voor:

  • Het feit dat veel vloten afhankelijk zijn van visserij buiten EU-wateren (externe dimensie van het Europees Visserijbeleid),
  • De situatie in de Middellandse zee. In tegenstelling tot Noordwest-Europa gaat het hier steeds slechter met de bestanden.
  • De strijd tegen illegale visserijactiviteiten (IUU) waarbij de leden van Europêche hun volle inzet uitgesproken hebben voor de strijd tegen IUU, het tegengaan van vervuiling van de zeeën en het versterken van de internationale naleving van het bestaande wetgevingskader. 

De president van Europêche (de koepel van visserijorganisaties in de Europese Unie), Javier Garat, verwelkomde de positieve houding en het constructieve karakter van de dialoog; 'Ik ben zeer verheugd dat de Commissie op het hoogste niveau actief betrokken is bij de visserijsector en heeft toegezegd dat dit open beleid in de toekomst doorgaat'. Commissaris Vella benadrukte de noodzaak om samen te werken en duurzaamheid te waarborgen: 'De visserijdruk is aanzienlijk gedaald.

Meer visbestanden worden jaarlijks op duurzaam niveau (MSY) gevangen, en steeds meer bestanden vallen nu binnen veilige biologische grenzen. Deze positieve ontwikkeling laat zien dat onze gezamenlijke aanpak op duurzaamheid beloond wordt. Goed voor de visbestanden en vissers.’

← Overzicht