Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Laatste plooien VIBEG-II akkoord gladgestreken.

vrijdag 12 mei 2017

Afgelopen woensdagmiddag vond in Den Haag opnieuw overleg plaats tussen de overheid, NGO’s en vertegenwoordiging van de PO’s over VIBEG II. Enkele maanden geleden was er een principeakkoord gesloten, maar voor de uitwerking van een aantal details was het nodig de koppen bij elkaar te steken. Het overleg was voor alle partijen voldoende constructief zodat niets het ondertekenen van VIBEG 2.0 op 31 mei aanstaande nog in de weg staat. Dan is er een langlopend proces uiteindelijk toch positief afgerond en kan de visserij in de kustzone duurzaam vooruit!

Belangrijkste inzet voor de PO’s was het open houden van Zone II. Overheid en NGO’s willen daar wel aan meewerken als er concrete afspraken kunnen worden gemaakt over het bevorderen van verduurzaming van de visserij in de N2000-gebieden binnen de Nederlandse kustzone. Hiertoe is een verduurzamingsplan opgesteld met daarin een mix van maatregelen, zoals o.a. de vermindering van het aantal vergunningen, bijvangstbeperking, gebiedssluiting, gebruik black box en bewaking van het motorvermogen

In het overleg is verder gesproken over de positie van de free riders, de buitenlandse garnalenvissers en het bezwaar dat NGO’s tegen een afgegeven Natuurbeschermingswetvergunning hadden ingediend. De afspraken worden binnen afzienbare tijd voor iedereen van kracht waardoor de NGO’s toezegden dat bezwaar in te zullen trekken. Ook zijn afspraken gemaakt over het kunnen blijven vissen met puls in de N2000-gebieden van de Noordzeekustzone

← Overzicht