Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Zware slag dreigt voor Nederlandse innovatieve pulsevloot

vrijdag 12 mei 2017

VisNed en Ned. Vissersbond hebben begin deze week in een gezamenlijke brief aan staatssecretaris Martijn van Dam de noodklok geluid. De Europese visserijministers hebben namelijk besloten dat Pulsvisserij “terug naar af” moet. Als het aan de Raad ligt mag straks slechts 5% van de vloot met puls blijven vissen.

Als de pulsvisserij in de toekomst daadwerkelijk beperkt wordt tot maar 5%, heeft de Nederlandse kottervisserij op platvis geen verantwoorde duurzame toekomst meer en wordt de broodnodige innovatie de kop ingedrukt. We gaan dan gedwongen 25 jaar terug in de tijd. Dit betekent dat we terug moeten grijpen naar de traditionele boomkor waarvan iedereen (ook wetenschap en NGO’s) aangeeft dat deze methode zowel ecologisch als economisch nadelig is ten opzichte van de pulsmethode. Ook geeft het terugdringen van de mogelijkheid te innoveren in pulsvisserij een heel verkeerd signaal af richting Brexit onderhandelingen. Instemming van de Raad immers geeft munitie aan de fanatieke Brexiteers die onze (puls)vissers uit hun wateren willen mijden.

VisNed en NVB pleiten in hun gezamenlijke brief voor het verwijderen van het agendapunt van de agenda van de Raad voor nader overleg. Dat bleek niet mogelijk. Want de tegenstand van met name Frankrijk in de Raad en in het Europees Parlement is een belangrijke factor. In onze ogen wijkt het mandaat dat nu is vastgesteld, aanzienlijk af van het in onze ogen veel betere voorstel van de Europese Commissie. Daarin oordeelt de Commissie juist dat de innovatieve pulsvisserij heeft aangetoond veilig en duurzaam te zijn en nu dus toegelaten kan worden. Maar dat voorstel ging de meeste landen echter veel te ver en is verwaterd tot een (in onze ogen) niet zo best compromis en qua pulsvisserij tot een ‘volledig terug naar af’.

En dat is niet alles. Tot onze grote schrik had staatssecretaris Martijn van Dam aangegeven zich in de Raad slechts te willen onthouden van stemming. Maar door een, met ruime Kamermeerderheid aangenomen, motie van het ChristenUnie kamerlid Eppo Bruins, mede ondertekend door VVD, PVV, CDA, SGP en D66, is de staatssecretaris bewogen om toch tegen te stemmen. En dat is maar goed ook. Want onthouden van stemmen, zou betekenen dat hij de Nederlandse visserijsector in de kou laat staan.

Voor de zomer zal de derde partij, het Europees Parlement, ook haar positie bepalen en zullen de triloog-onderhandelingen daadwerkelijk beginnen. Komende woensdag komt het bestuur van VisNed bijeen om over de thans ontstane situatie te overleggen en een strategie te bepalen hoe we het dreigende debacle rond de pulsvergunningen nog kunnen afwenden.

Voor alle duidelijkheid: sowieso blijft de bestaande situatie bestaan tot in 2019. Maar voor die tijd moet er van alles aan gedaan worden om het dreigende debacle te voorkomen. In het meest negatieve scenario blijven alleen de eerste 22 ontheffingen overeind. Maar er zal toch op basis van goede argumenten door man en macht van alles aan gedaan moeten worden om de puls algemeen geaccepteerd te krijgen als het ecologische en economische beste vistuig om platvis te vangen.

← Overzicht