Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

2. De mogelijkheden om visserijgedrag en -techniek aan te passen in de praktijk

 

De mogelijkheden van gedrag worden onderzocht in een deelproject Kansrijke aanpassingen in visserijgedrag en - techniek. Hiervoor is opdracht verleend aan IMARES. Het onderzoek is gestart in februari 2015 en eind augustus afgerond met een bijeenkomst. IMARES heeft een eindrapport opgesteld met de resultaten. De resultaten zijn ingebracht in het project Best-practices van de CVO.

Conclusies in rapportage

  • Beperkte steun voor discards alert systeem.
  • Haalbaarheid netinnovaties naast een technische zaak ook een sociale en economische zaak.
  • Het IJslandse controlesysteem waarbij vangst- en verkoopgegevens gepubliceerd worden verdient een nader onderzoek.
  • De aanpassing van het garnalentuig met vacuümpomp verdient nader onderzoek voor de verbetering van de overleving van discards in de platvisvisserij. 

Rapportage: