Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

VisNed slaat alarm: chaos dreigt rond aanlandplicht

vrijdag 17 februari 2017

VisNed voorziet een ramp in 2019. De invoering van de aanlandplicht gaat onverdroten voort. Zoals het er nu naar uitziet wordt het voor vissers... Lees meer →

Mogelijk dit jaar nog afschaffing TAC voor schar en bot

vrijdag 17 februari 2017

De aanlandplicht gaat gelden voor alle vissoorten waarvoor quota of catch limits gelden. Vandaar pleit VisNed al geruime tijd voor een vermindering... Lees meer →

CVO besluit tot aanvoerbeperking voor tarbot en griet

vrijdag 17 februari 2017

Vorig jaar kwamen we aan het eind van het jaar in de problemen met de uitputting van het quotum voor tarbot en griet, waardoor er aanzienlijke... Lees meer →

NEN normering Pulstuigen van start

vrijdag 17 februari 2017

Normering van het Pulstuig is van belang voor de vissers. Het biedt criteria waar de leveranciers aan moeten voldoen. Daarmee is het een garantie voor... Lees meer →

VisNed tevreden over ruil met België ondanks tekort quotum tarbot/griet

vrijdag 17 februari 2017

Afgelopen dinsdag, 14 februari, vond het traditionele overleg plaats tussen de Belgische Rederscentrale, de Nederlandse Kottersector en de... Lees meer →

Maarten Drijver onder protest afwezig bij studiedag Waddenacademie

vrijdag 17 februari 2017

Volgens VisNed, de Koopvaardij en de Waddenhavens is het door de Waddenacademie geschreven ‘Programma Rijke Waddenzee’ een zeer slecht... Lees meer →

Aanscherping voorwaarden bevissing schol heeft voorlopig geen gevolgen voor visserij

vrijdag 17 februari 2017

Tijdens de vijfjaarlijkse Benchmarkworkshop Toestandbeoordeling Noordzee-schol, vorige week in het ICES-hoofdkwartier in Kopenhagen, zijn de... Lees meer →

Welkom bij VisNed

VisNed is de spreekbuis van de Nederlandse kottervissers. Gezamenlijk voeren de producentenorganisaties uit Urk, Zuidwest- en Noord Nederland landelijk beleid op de werkvelden Visserijbeleid, Ruimtelijke Ordening, Markt en duurzaamheid en Technische zaken.


Twitter

twitter @maarten_de @tennet stuur maar mail naar visned@visned.nl

21 February 2017

twitter We gaan samen met EZ keihard op zoek om schol in 2018 niet onder aanlandplicht te laten vallen Overlevingsroject kan nu volle kracht vooruit

21 February 2017

twitter Vanmiddag kennis gemaakt met @Tennet Zij verzorgen kabel infrastructuur voor wind op zee Prima gesprek over belangen van kottervisserij

21 February 2017

twitter Vrijdagmiddag 17 maart bij Wageningen Economic Research (wij hebben het gewoon nog over LEI) in Den Haag Wordt inte… https://t.co/YR0eJWkN0f

21 February 2017